Cabecera Vide

Prezos abonos do programa Siareiros Elite 2012/13

Para esta tempada 2012/2013 os prezos dos carnés SIAREIRO ELITE continuarán conxelados atendendo á situación económica actual. Dende 2007 non suben nin o IPC.

Os afeccionados/as que queran ter un carné Familiar deberán presentar a fotocopia do DNI dos titulares e a do Libro de Familia.

Ficha de inscrición Siareir@s 2012-2013 (299.19 kB)

 Manifiesto_Siareir@s acto_tempada 12-13 (112.4 kB)

 

 
  • Infantil (ata 12 anos): 15 €.
  • Xuvenil (ata 21 anos): 40 €.
  • Universitario: 40 €.
  • Xubilado: 40 €.
  • Pensionista: 40 €.
  • Pensionista (PNC): 30 €.
  • Desempregado individual: 50 €.
  • Familiar especial: 90 €.
  • Individual senior: 95 €.
  • Familiar (máximo 5 persoas): 150 €.
  • Palco VIP individual: 300 €.
  • Palco VIP dúo: 500 €.
 • 2013 individual (xaneiro-xuño): 60 €.
 • 2013 familiar (xaneiro-xuño): 100 €.

 

alcaldecarneManteranse por segundo ano consecutivo posibilidades para sectores específicos: @ desempregad@, o/a pensionista (se é ou non pensión non contributiva, PNC) e a unidade familiar que non acade os 3.540 euros anuais, per cápita, ou de 5.530 € no caso de familias numerosas (é dicir, un mínimo de ingresos anuais).

A documentación necesaria, segundo os casos, é:

 • Fotocopia do Libro de Familia ou título de familia numerosa e declaración da renda de pai e nai (Familiar especial).
 • Declaración da renda (Pensionista PNC).
 • Tarxeta universitaria (Universitario).
 • Cartilla do INEM actualizada (Desempregado).